به ثبت علوی خوش آمدید.

مشاوره رایگان ۸۸۸۲۸۰۰۸-۰۲۱

Slide امور حقوقی اخذ جواز تاسیس خدمات ثبت علوی انجام کلیه امور ثبتی (ثبت برند ،شرکت ،اخذ کارت بازرگانی و جواز تاسیس ،ثبت طرح صنعتی انجام امور مالی و مالیاتی (اخذ کد اقتصادی ، امور حسابداری ، امور مالیاتی انجام امور طراحی سایت و لوگو انجام کلیه امور حقوقی شرایط ثبت برند استعلام نام برند استعلام نام برند شرایط ثبت برند خدمات ثبت علوی انجام کلیه امور ثبتی (ثبت برند ،شرکت ،اخذ کارت بازرگانی و جواز تاسیس ،ثبت طرح صنعتی انجام امور مالی و مالیاتی (اخذ کد اقتصادی ، امور حسابداری ، امور مالیاتی ثبت برند انجام امور طراحی سایت و لوگو ثبت طرح صنعتی اخذ کارت بازرگانی امور مالی و مالیاتی انجام کلیه امور حقوقی مشاوره برندینگ ثبت شرکت طراحی لوگو و سایت امور حقوقی اخذ جواز تاسیس ثبت برند ثبت طرح صنعتی اخذ کارت بازرگانی امور مالی و مالیاتی مشاوره برندینگ ثبت شرکت طراحی لوگو و سایت


صداقت
Honestly


سرعت عمل بالا
High Speed

آنچه به آن مفتخـــریم


قیمت گذاری مناسب

Reasonable pricing


تجربه کاربری مناسب

User experience


دانــش بالا
High knowledge

آنچه به آن مفتخـــریم

   صداقت
   Honestly

  سرعت عمل بالا
  High Speed 

   قیمت گذاری مناسب    Reasonable pricing 

  تجربه کاربری مناسب
  User experience 

  دانــش بالا
  High knowledge 

صداقت
Honesty

سرعت عمل بالا
High Speed

قیمت گذاری مناسب
Reasonable pricing

تجربه کاربری مناسب
User experience

دانــش بالا
High knowledge

انجام کلیه امور ثبتی

ثبت برند

برند ارزشمندترین و مهمترین دارایی هر شخص صاحب کسب و کار یا شرکت می‌باشد. در اولین قدم برای شروع هر تجارتی، انتخاب یک نام تجاری در جهت شناسایی آن محصول یا تجارت به سایر مشتریان و عموم مردم ضروری استبیشتر

ثبت شرکت

ثبت شرکت به اشخاص حقیقی اعتبار حقوقی داده و باعث پیشرفت و گسترش کسب و کار و تجارت خواهد شد. با توجه به اعتبارات قانونی و تعهدات، میزان بیشتری از اقشار مختلف جامعه از مشتریان شما خواهند بود… بیشتر

خدمات مالی و مالیاتی

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد… بیشتر

طرح صنعتی

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد… بیشتر

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در واقع مجوز اصلی واردات و صادرات کالا به صورت قانونی و خدمات به کشور می‌باشد. از این رو تنها افرادی می توانند اقدام به ورود و خروج کالا به کشور بکنندبیشتر

الف

ب

ج

د

ز

ه

و

طبق ماده 32 قانون علامت درموارد زير برند قابل ثبت نيست‌:

تواند كالاها يا خدمات يك مجموعه را از كالاها و خدمات مجموعه ديگر متمايز سازد.


خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.


مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.


عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.


عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.


عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.


عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

خدمات مالی و مالیاتی

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد… بیشتر

طرح صنعتی

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد… بیشتر

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در واقع مجوز اصلی واردات و صادرات کالا به صورت قانونی و خدمات به کشور می‌باشد. از این رو تنها افرادی می توانند اقدام به ورود و خروج کالا به کشور بکنندبیشتر

ثبت برند

برند ارزشمندترین و مهمترین دارایی هر شخص صاحب کسب و کار یا شرکت می‌باشد. در اولین قدم برای شروع هر تجارتی، انتخاب یک نام تجاری در جهت شناسایی آن محصول یا تجارت به سایر مشتریان و عموم مردم ضروری استبیشتر

ثبت شرکت

ثبت شرکت به اشخاص حقیقی اعتبار حقوقی داده و باعث پیشرفت و گسترش کسب و کار و تجارت خواهد شد. با توجه به اعتبارات قانونی و تعهدات، میزان بیشتری از اقشار مختلف جامعه از مشتریان شما خواهند بود… بیشتر

ثبت برند

برند ارزشمندترین و مهمترین دارایی هر شخص صاحب کسب و کار یا شرکت می‌باشد. در اولین قدم برای شروع هر تجارتی، انتخاب یک نام تجاری در جهت شناسایی آن محصول یا تجارت به سایر مشتریان و عموم مردم ضروری استبیشتر

ثبت شرکت

ثبت شرکت به اشخاص حقیقی اعتبار حقوقی داده و باعث پیشرفت و گسترش کسب و کار و تجارت خواهد شد. با توجه به اعتبارات قانونی و تعهدات، میزان بیشتری از اقشار مختلف جامعه از مشتریان شما خواهند بود… بیشتر

خدمات مالی و مالیاتی

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد… بیشتر

طرح صنعتی

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد… بیشتر

 

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در واقع مجوز اصلی واردات و صادرات کالا به صورت قانونی و خدمات به کشور می‌باشد. از این رو تنها افرادی می توانند اقدام به ورود و خروج کالا به کشور بکنند…بیشتر

 • طبق ماده 32 قانون علامت درموارد زير برند
  قابل ثبت نيست‌:
 • تواند كالاها يا خدمات يك مجموعه را از كالاها و خدمات مجموعه ديگر متمايز سازد.

 • خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.


 • عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

 • عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.

 • عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

 • عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود. 

قبل از ثبت شرکت به این نکات توجه کنید

شرکت در ذات و انواع مختلفی قابل ثبت میباشد که با توجه به شرایط و تمایل کارفرما و کسب و کار در نظر گرفته از سوی کارفرما و آینده شغلی آنها، بهترین مشاوره در انتخاب ذات شرکت به آنها داده خواهد شد در حال حاظر تغییر ذات شرکت ممکن نیست پس انتخاب آن امری مهم خواهد بود

قبل از ثبت شرکت به این نکات توجه کنید

شرکت در ذات و انواع مختلفی قابل ثبت میباشد که با توجه به شرایط و تمایل کارفرما و کسب و کار در نظر گرفته از سوی کارفرما و آینده شغلی آنها، بهترین مشاوره در انتخاب ذات شرکت به آنها داده خواهد شد در حال حاظر تغییر ذات شرکت ممکن نیست پس انتخاب آن امری مهم خواهد بود

 خدمات حقوقی

ثبت علوی با سالها تجربه در زمینه دعاوی کیفری ، دعاوی مالی ، دعاوی حقوقی و دعاوی خانوادگی با همکاری جمع کثیری از وکلا که بدون شک همگی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری تهران تشکیل شده اند و همچنین کارشناسان و اساتید دانشگاه با هدف ارائه خدمات برجسته و ممتاز حقوقی از جمله مشاوره حقوقی ، وکالت و داوری خدمات فوق را در قالب دپارتمانهای تخصصی ارائه می نماید .

امور حقــوقــی

بیشتر

امور حقــوقــی

 • وصول مطالبات
 • تهیه و تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی
 • اقامتگاه
 • تابعیت
 • کلیه دعاوی ملکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • دستور تخلیه
 • خلع ید
 • الزام به سند رسمی
 • فروش املاک مشاع
 • تخلیه امکلاک مشاع الزام به اخذ پایان کار
 • تخلیه املاک مسکونی و تجاری
 • تفکیک و افراز املاک


حقوق تجاری

بیشتر

حقوق تجــاری

 • انواع شرکت های تجاری
 • تسویه و ورشکستگی
 • اوراق تجاری (چک ، سفته ،برات و سایر دعاوی ...

دعاوی کیفری

بیشتر

دعاوی کیــفری

 • حدود
 • تعزیرات
 • جعل
 • توهین
 • سرقت
 • تهدید
 • کلاهبرداری
 • انتقال مال غیر
 • خیانت در امانت


خدمات مالی و مالیاتی 

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد و باالعکس کوتاهی در این موارد عواقب و خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. پس توجه به این گزینه ها را در الویت مجموعه خود قرار دهید. مشاوران مالی ثبت علوی متشکل از تیم کارآزموده، متخصص و متعهد با سالها تجربه ارزنده و موثر در زمینه مالی و مالیاتی آمادگی خود را در جهت همکاری در خصوص بندهای مشروح ذیل اعلام می دارد:

تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


تهیه لایحه

تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد

مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای -طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات

تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر

تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات

تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی

به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری

نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری

آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری

تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر

تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات

تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده

تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر

تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات

تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده

خدمات مالی و مالیاتی 

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد و باالعکس کوتاهی در این موارد عواقب و خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. پس توجه به این گزینه ها را در الویت مجموعه خود قرار دهید. مشاوران مالی ثبت علوی متشکل از تیم کارآزموده، متخصص و متعهد با سالها تجربه ارزنده و موثر در زمینه مالی و مالیاتی آمادگی خود را در جهت همکاری در خصوص بندهای مشروح ذیل اعلام می دارد:

تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


خدمات مالی و مالیاتی 

انجام امور مربوط به مسائل مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و مخصوصا شرکت ها (اشخاص حقوقی) و رسیدگی به آن از جمله مسائلی است که پیشرفت یک تجارت را فراهم خواهد آورد و باالعکس کوتاهی در این موارد عواقب و خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. پس توجه به این گزینه ها را در الویت مجموعه خود قرار دهید. مشاوران مالی ثبت علوی متشکل از تیم کارآزموده، متخصص و متعهد با سالها تجربه ارزنده و موثر در زمینه مالی و مالیاتی آمادگی خود را در جهت همکاری در خصوص بندهای مشروح ذیل اعلام می دارد:

تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


تهیه لایحه

 • تهیه لایحه دفاعیه هیات حل اختلاف و حضور در جلسات کار و امور اجتماعی؛بیمه ،هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
 • مجری و مشاور در امور مالی ، مالیاتی و بیمه ای 
 • طراحی و راه اندازی سیستم انبارداری متناسب با حجم عملیات
 • تحریر دفاتر قانونی مطابق با آئین تحریر دفاتر
 •  تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی ،حقوقی، اجاره و مستغلات
 • تهیه گزارش بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری، کالای وارداتی و تولید شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی توسط حسابداران رسمی
 •  به روز رسانی و اصلاح حساب های معوقه و ثبت در سیستم حسابداری
 •  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم حسابداری
 •  آموزش و نظارت بر نیروی های مبتدی متناسب با سیستم حسابداری


به طور کلی اقداماتی که می توان در قالب کارت بازرگانی انجام داد:

 • ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد تجاری
 • صادرات کالاها و اقلامی که مجاز و تعریف شده باشند
 • صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • امکان ارتباط و تعامل با تجار و بازرگانان خارجی
 • امکان مبادلات اطلاعاتی و تخصصی با سایر شرکت ها مطرح دنیا
 • امکان حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی
 • انجام حق العمل کاری گمرک
 • ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای مجاز

به طور کلی اقداماتی که می توان در قالب کارت بازرگانی انجام داد:

 • ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد تجاری
 • صادرات کالاها و اقلامی که مجاز و تعریف شده باشند
 • صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • امکان ارتباط و تعامل با تجار و بازرگانان خارجی
 • امکان مبادلات اطلاعاتی و تخصصی با سایر شرکت ها مطرح دنیا
 • امکان حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی
 • انجام حق العمل کاری گمرک
 • ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای مجاز

به طور کلی اقداماتی که می توان در قالب کارت بازرگانی انجام داد:

 • ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد تجاری
 • صادرات کالاها و اقلامی که مجاز و تعریف شده باشند
 • صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • امکان ارتباط و تعامل با تجار و بازرگانان خارجی
 • امکان مبادلات اطلاعاتی و تخصصی با سایر شرکت ها مطرح دنیا
 • امکان حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی
 • انجام حق العمل کاری گمرک
 • ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای مجاز

مشتریان ما

هدف ما تخصصی انجام شدن کار در کوتاه ترین زمان ممکن است