ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود برای تجربه تجارت در قالب همکاری رسمی و عادلانه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود به لحاظ قالب کلی، از همان مراحل عمومی ثبت شرکت طبق قانون رسمی کشور، قابل پیگیری است، منتها به لحاظ ویژگی هایی که انواع شرکت ها بر طبق ساختار و اساسنامه متفاوت، دارند، در هنگام ثبت نیز، تفاوت هایی در مدارک مورد نیاز وجود دارد به همین دلیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به صورت خاص و جداگانه، قابل بررسی است.

پیش از پرداختن به چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود، بهتر است با چنین شراکتی بیشتر آشنا شویم.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ویژگی های این نوع شرکت ها، مرحله بندی می شود.

شرکت با مسئولیت محدود شامل شراکتی است که بین دو یا چند نفر، برای تجارت شکل می گیرد و و سهم هر یک از شرکا در سود و زیان شرکت، بر اساس میزان سرمایه ای است که برای راه اندازی شرکت، اختصاص می دهد.

همینجا به ذکر نکته ای می پردازیم که بی ربط با مراتب ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیست، و آن این است که نام شرکت با مسئولیت محدود، نباید حاوی نام یکی از شرکا باشد و نیز قید عبارت با مسئولیت محدود ، در کنار نام شرکت، ضرورت دارد.

پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود، باید ساختار و تعهدات داخلی و اساسنامه شرکت میان شرکا، طرح ریزی و توافق شود، آیا می دانید این طرح ریزی، با توجه به ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود، شامل چه نکات و ضروریاتی است؟

ثبت شرکت با مسئولیت محدودشکل 1: ثبت شرکت با مسئولیت محدود

آنچه هنگام تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید تعهد و توافق گردد.

همانطور که مشخص شد، اصل تاسیس شرکت تجاری بر مبنای تصمیمی است که بین دو یا چند نفر گرفته می شود تا با قید یکسری تعهدات و تعیین سهم و سرمایه، در راستای یک هدف و موضوع مشخص، به فعالیت بپردازند و در قبال تمام درآمد، اموال، اعتبار، خسارت ها، بدیهی ها، قروض و مسائل شرکت، به قدر معین طبق سرمایه گذاری، مسئولیت و حقانیت می یابند.

فلذا شرکت، باید با آگاهی از قواعد تجارت و شراکت، در ابتدا به تفاهم برسند و مسائلی اولیه را طرح و توافق نمایند.

این توافق و تعهد، در قالب یک قرارداد شراکت، تنظیم شده و رسمیت می یابد.

سه اصل اولیه و ضروری برای عقد قرارداد شرکت مسئولیت محدود وجود دارد که از این قرار است:

 • شرایط ماهیتی
 • شرایط ساختاری ( شکلی )
 • مسئولیت مدنی و جزایی

قرارداد شراکت برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید با رضایت و اراده حقیقی شرکا عقد گردد.

مطابق با شرایط برشمرده برای عقد قرارداد شرکت، شرکایی که نام آن ها در قرارداد قید شده و امضای آن ها درج می گردد باید برای انجام شراکت، در مرتبه آگاهی و عقلانیت، با حدود سنی قانونی و اهلیت، با رضایت فردی و شخصی، اقدام به این شراکت کنند. شراکت بدون رضایت و اراده آزاد و اختیار شرکا، باطل است و هرگونه خطا یا تخلفی که بعدها مشخص گردد در این مرحله انجام شده است و به اثبات در مراجع قضایی رسد، موجب تعلیق رسمیت شرکت و ابطال شراکت خواهد بود.

شرایط شرکت با مسئولیت محدودشکل 2: شرایط شرکت با مسئولیت محدود

اولین شرط در شرایط ماهوی، همین اراده و رضایت و اهلیت شرکا در عقد قرارداد شرکت است.

دو مورد دیگر در این اصل، تعیین تعداد شرکا و سهم هر یک از آن ها در شراکت است، و نیز تعیین موضوع فعالیت شرکت و میزان سرمایه است.

در مرحله آخر، انتخاب و تعیین موضوع و هدف تجاری شرکت و قید آن در قرارداد شراکت است.

شرایط شکلی درثبت شرکت با مسئولیت محدود

تحت این شرایط باید شرکتنامه تنظیم شده و آگهی آن در روزنامه کثیرالانتشار، منتشر گردد. سپس قراردادهای مربوط به شرکت و قبل از آن، و نیز پس از تشکیل شرکت، تعیین وضعیت گردد.

شرط مسئولیت مدنی و جزایی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

این شرط مطابق با قوانین تجارت در قانون مدنی و جزایی در قرارداد شرکت و شرکتنامه، اجرا می شود.

موسسه حقوقی ثبت علوی، در توضیح تکمیلی و شرح جزئیات هر یک از شرایط مذکور، آماده ارائه مشاوره به متقاضیان است.

ثبت علوی، پاسخگوی سوالات تخصصی شما است.

شکل 3: ثبت علوی، پاسخگوی سوالات تخصصی شما است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • مسلما اولین مدرک مورد نیاز، تهیه اسناد هویتی هر یک از شرکا و سهامداران، از جمله کپی کارت ملی و شناسنامه آن ها است که باید برابر اصل شده باشد.
 • درخواست ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قالب تقاضانامه در دو برگ که باید توسط کلیه سهامداران امضا شده باشد. ( از آنجا که شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت از اوراق بهادار محسوب می شوند باید حتما از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد. )
 • شرکت نامه همراه با امضای همه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه همراه با امضای همه سهامداران
 • صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره و موسسین شرکت که باید دارای امضای همه سهامداران و بازرسین باشد.
 • مجوزهای مورد نیاز
 • تایید هیئت مدیره سهامداران بر غیر دولتی بودن شرکت
 • معرفی نامه نمایندگان
 • ارائه تصویر روزنامه ای که آگهی تاسیس و آگهی هرگونه تغییرات در آن، چاپ شده است زمانی به عنوان مدارک الزامی است که سهامداران و هیئت مدیره، اشخاص حقوقی باشند.
 • گواهی عدم سوء پیشینه برای تمام شرکا و سهامداران و هیئت مدیره

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از تهیه مدارک مذکور و تکمیل فرم و تقاضانامه های لازم، باید برای ارائه درخواست ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

با تکمیل فرم های آنلاین و وارد نمودن اطلاعات درخواستی، نام شرکت را که طبق قوانین نام گذاری و پس از استعلام، به عنوان برند رسمی و نام حقوقی خود در قالب شرکت با مسئولیت محدود، برگزیده اید، در بخش نام شرکت، وارد می کنید. شما می توانید چند نام مد نظر داشته باشید و آن ها را بر حسب اولویت وارد نمایید تا کارشناسان، هنگام بررسی بر حسب اولویت بندی شما، نام شرکت را تایید کنند.

شرکت با مسئولیت محدود، با تعهد و قرارداد و سرمایه گذاری شرکا برای پیشبرد یک موضوع تجاری مشخص تشکیل می شود.شکل 4: شرکت با مسئولیت محدود، با تعهد و قرارداد و سرمایه گذاری شرکا برای پیشبرد یک موضوع تجاری مشخص تشکیل می شود.

اگر اطلاعاتی که وارد کرده اید صحت نداشته و یا دچار نقص باشد، موارد اختلال و عدم پذیرش به شما ابلاغ می گردد، در غیر این صورت، پذیرش اینترنتی درخواست ثبت شرکت مسئولیت محدود شما، ارسال می گردد.

در مرحله بعدی، نسخه های اصلی از صورت جلسه و امضاءها و سایر مدارک را از طریق باجه های پستی به آدرسی که در تاییدیه پذیرش اینترنتی شما قید شده است ارسال کرده و منتظر پاسخ کارشناسان می مانید تا در صورت نقص در مدارک، پس از ابلاغ از واحد مربوطه، به رفع نقایص اقدام نمایید.

در صورتی که مشکلی در مدارک شما وجود نداشته و توسط کارشناس و مسئول دفتر ثبت، پذیرش شود، دستور ثبت شرکت با مسئولیت محدود، صادر می گردد.

مراحل بعدی شامل، تطبیق و احراز هویت مدارک و مشخصه های هویتی مندرج در مدارک با اسناد رسمی و درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه می باشد که با تایید مسئول دفتر ثبت، قابل پیگیری است.

کارشناسان ثبت علوی

شما میتوانید از کارشناسان زبده ثبت علوی به منظور انجام تمامی امور ثبتی با تماس با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۸۰۰۸ مشاوره رایگان دریافت نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 10 =