ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود برای تجربه تجارت در قالب همکاری رسمی و عادلانه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود به لحاظ قالب کلی، طبق قانون رسمی کشور، از همان مراحل عمومی ثبت شرکت، قابل پیگیری است. اگرچه، به لحاظ ویژگی‌هایی که انواع شرکت‌ها بر طبق ساختار و اساسنامه متفاوت، دارند، در هنگام ثبت، تفاوت‌هایی در مدارک مورد نیاز وجود دارد. به همین دلیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به صورت خاص و جداگانه، قابل بررسی است.

پیش از پرداختن به چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود، بهتر است با چنین شراکتی بیشتر آشنا شویم.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ویژگی‌های این نوع شرکت‌ها، مرحله‌بندی می‌شود. شرکت با مسئولیت محدود شامل شراکتی است که بین دو یا چند نفر، برای تجارت شکل می‌گیرد. سهم هر یک از شرکا در سود و زیان شرکت، بر اساس میزان سرمایه‌ای است که برای راه‌اندازی شرکت، اختصاص می‌دهد. نام شرکت با مسئولیت محدود، نباید حاوی نام یکی از شرکا باشد. همچنین قید عبارت با مسئولیت محدود، در کنار نام شرکت، ضرورت دارد.

پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود، باید ساختار و تعهدات داخلی و اساسنامه شرکت میان شرکا، طرح‌ریزی و توافق شود. آیا می‌دانید این طرح‌ریزی، با توجه به ویژگی‌های شرکت با مسئولیت محدود، شامل چه نکات و ضروریاتی است؟

ثبت شرکت با مسئولیت محدودشکل 1: ثبت شرکت با مسئولیت محدود

آنچه هنگام تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید تعهد و توافق شود

اصل تاسیس شرکت تجاری بر مبنای تصمیمی است که بین دو یا چند نفر گرفته می‌شود. این افراد با قید برخی تعهدات و تعیین سهم و سرمایه، در راستای یک هدف و موضوع مشخص، به فعالیت می‌پردازند. همچنین در قبال تمام درآمد، اموال، اعتبار، خسارت‌ها، بدیهیات، قروض و مسائل شرکت، طبق سرمایه‌گذاری به قدر معین، مسئولیت و حقانیت پیدا می‌کنند.

به همین دلیل، اعضای شرکت باید در ابتدا با آگاهی از قواعد تجارت و شراکت به تفاهم برسند و مسائلی اولیه را طرح و بر سر آن توافق کنند. این توافق و تعهد، در قالب یک قرارداد شراکت، تنظیم می‌شود و رسمیت پیدا می‌کند.

سه اصل اولیه و ضروری برای عقد قرارداد شرکت مسئولیت محدود وجود دارد که از این قرار است:

 • شرایط ماهیتی
 • شرایط ساختاری(شکلی)
 • مسئولیت مدنی و جزایی

شرایط ماهیتی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

قرارداد شراکت برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید با رضایت و اراده حقیقی شرکا عقد شود. مطابق با شرایط برشمرده برای عقد قرارداد شرکت، شرکایی که نام آن‌ها در قرارداد قید و امضای آن‌ها درج می‌شود، باید برای انجام شراکت، در مرتبه آگاهی و عقلانیت، با حدود سنی قانونی و اهلیت، با رضایت فردی و شخصی، اقدام به این شراکت کنند. شراکت بدون رضایت و اراده آزاد و اختیار شرکا، باطل است. هرگونه خطا یا تخلفی که بعدها مشخص شود در این مرحله انجام شده است و به اثبات در مراجع قضایی رسد، موجب تعلیق رسمیت شرکت و ابطال شراکت خواهد بود.

شرایط شرکت با مسئولیت محدودشکل 2: شرایط شرکت با مسئولیت محدود

اولین شرط در شرایط ماهوی، همین اراده و رضایت و اهلیت شرکا در عقد قرارداد شرکت است. دو مورد دیگر در این اصل، تعیین تعداد شرکا و سهم هر یک از آن‌ها در شراکت و نیز تعیین موضوع فعالیت شرکت و میزان سرمایه است. در مرحله آخر، انتخاب و تعیین موضوع و هدف تجاری شرکت و قید آن در قرارداد شراکت است.

شرایط شکلی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تحت این شرایط باید شرکتنامه تنظیم و آگهی آن در روزنامه کثیرالانتشار، منتشر شود. سپس وضعیت قراردادهای مربوط به شرکت و قبل از آن و نیز پس از تشکیل شرکت، تعیین شود.

شرط مسئولیت مدنی و جزایی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

این شرط مطابق با قوانین تجارت در قانون مدنی و جزایی در قرارداد شرکت و شرکتنامه، اجرا می‌شود. موسسه حقوقی ثبت علوی، در توضیح تکمیلی و شرح جزئیات هر یک از شرایط مذکور، آماده ارائه مشاوره به متقاضیان است.

ثبت علوی، پاسخگوی سوالات تخصصی شما است.

شکل 3: ثبت علوی، پاسخگوی سوالات تخصصی شما است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • مسلما اولین مدرک مورد نیاز، تهیه اسناد هویتی هر یک از شرکا و سهامداران، از جمله کپی کارت ملی و شناسنامه آن‌ها است که باید برابر اصل شده باشد.
 • درخواست ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قالب تقاضانامه در دو برگ که باید توسط کلیه سهامداران امضا شده باشد. ( از آنجا که شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت از اوراق بهادار محسوب می‌شوند، باید حتما از اداره ثبت شرکت‌ها تهیه شوند)
 • شرکت‌نامه همراه با امضای همه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه همراه با امضای همه سهامداران
 • صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره و موسسین شرکت که باید دارای امضای همه سهامداران و بازرسین باشد.
 • مجوزهای مورد نیاز
 • تایید هیئت مدیره سهامداران بر غیر دولتی بودن شرکت
 • معرفی‌نامه نمایندگان
 • ارائه تصویر روزنامه‌ای که آگهی تاسیس و آگهی هرگونه تغییرات در آن، چاپ شده باشد. ارائه این تصویر، زمانی به عنوان مدارک الزامی است که سهامداران و هیئت مدیره، اشخاص حقوقی باشند.
 • گواهی عدم سوء پیشینه برای تمام شرکا و سهامداران و هیئت مدیره

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از تهیه مدارک مذکور و تکمیل فرم و تقاضانامه‌های لازم، باید برای ارائه درخواست ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید. با تکمیل فرم‌های آنلاین و وارد کردن اطلاعات درخواستی، نام شرکت را که طبق قوانین نام‌گذاری و پس از استعلام، به عنوان برند رسمی و نام حقوقی خود در قالب شرکت با مسئولیت محدود، برگزیده‌اید، در بخش نام شرکت، وارد می‌کنید. شما می‌توانید چند نام مد نظر داشته باشید و آن ها را بر حسب اولویت وارد کنید تا کارشناسان، هنگام بررسی بر حسب اولویت‌بندی شما، نام شرکت را تایید کنند.

شرکت با مسئولیت محدود، با تعهد و قرارداد و سرمایه گذاری شرکا برای پیشبرد یک موضوع تجاری مشخص تشکیل می شود.شکل 4: شرکت با مسئولیت محدود، با تعهد و قرارداد و سرمایه گذاری شرکا برای پیشبرد یک موضوع تجاری مشخص تشکیل می شود.

اگر اطلاعاتی که وارد کرده‌اید صحت نداشته و یا دچار نقص باشد، موارد اختلال و عدم پذیرش به شما ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، پذیرش اینترنتی درخواست ثبت شرکت مسئولیت محدود شما، با موفقیت ارسال می‌شود.

در مرحله بعدی، نسخه‌های اصلی از صورت جلسه و امضاءها و سایر مدارک را از طریق باجه‌های پستی به آدرسی که در تاییدیه پذیرش اینترنتی شما قید شده است ارسال می‌کنید. پس از آن منتظر پاسخ کارشناسان می‌مانید تا در صورت نقص در مدارک، پس از ابلاغ از واحد مربوطه، به رفع نقایص اقدام کنید.

در صورتی که مشکلی در مدارک شما وجود نداشته باشد و توسط کارشناس و مسئول دفتر ثبت، پذیرش شود، دستور ثبت شرکت با مسئولیت محدود، صادر می‌شود. مراحل بعدی شامل، تطبیق و احراز هویت مدارک و مشخصه‌های هویتی مندرج در مدارک با اسناد رسمی و درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه است که با تایید مسئول دفتر ثبت، قابل پیگیری خواهد بود.

کارشناسان ثبت علوی

شما می‌توانید از کارشناسان زبده ثبت علوی به منظور انجام تمامی امور ثبتی با تماس با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۲۸۰۰۸ مشاوره رایگان دریافت کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =