اخذ کارت بازرگانی

به طور کلی اقداماتی که می توان در قالب کارت بازرگانی انجام داد:

  • ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد تجاری
  • صادرات کالاها و اقلامی که مجاز و تعریف شده باشند
  • صدور ویزای تجاری
  • صدور گواهی مبدا
  • عضویت در اتاق بازرگانی
  • امکان ارتباط و تعامل با تجار و بازرگانان خارجی
  • امکان مبادلات اطلاعاتی و تخصصی با سایر شرکت ها مطرح دنیا
  • امکان حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی
  • انجام حق العمل کاری گمرک
  • ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای مجاز

کارت بازرگانی در واقع مجوز اصلی واردات و صادرات کالا به صورت قانونی و خدمات به کشور می‌باشد. از این رو تنها افرادی می توانند اقدام به ورود و خروج کالا به کشور بکنند که قبلا با تعیین شرایط خاص و طی مراحل قانونی کارت بازرگانی خود را دریافت نموده باشند. کارت بازرگانی هم می‌تواند به صورت حقیقی و برای شخص و هم به صورت حقوقی به مالکیت شرکت صادر گردد. یکی دیگر از کاربردهای کارت بازرگانی ثبت برند یا نام تجاری به صورت غیر فارسی می‌باشد. به این معنی که کارفرمایان با داشتن کارت بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی می‌توانند اسامی خارجی و یا حتی بی معنی مانند حروف اختصار رابه عنوان اسم تجاری خود انتخاب نمایند.

فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تاکنون به این صورت بوده که درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط متقاضی در سامانه اتاق بازرگانی که از سال‌ها قبل طراحی شده بود ثبت می‌شده و سپس در اتاق شهرستان‌ها بعد از تکمیل اسناد و مدارک و تشکیل پرونده بررسی و بعد از آن اطلاعات در همان سامانه و از طریق کارتابل در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار می‌گرفته و سازمان صنعت هم آن را در سامانه اتاق بازرگانی تایید و در نهایت کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی صادر و در اختیار متقاضی قرار می‌گرفت.

اما در شکل جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید را در سامانه خود انجام می‌دهد و به دلیل تحقق پنجره واحد تجاری کشور،‌ طبق قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 3 آیین نامه اجرایی درخواست صدور کارت بازرگانی و سایر کارهای تجارت از طریق درگاه پنجره واحد تجارت انجام می‌شود. بنابراین با تحقق پنجره واحد تجارت اکنون عملیات یکپارچه شده و درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی روی سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و دیگر متقاضی صدور و تمدید کارت بازرگانی لازم نیست تا بخشی از عملیات را در سامانه اتاق بازرگانی و بخش دیگر را در سامانه جامع تجارت انجام دهد.


مجوز صادرات و وادرات بصورت قانونی


صدور کارت بصورت حقیقی و حقوقی

ثبت برند بصورت غیر فارسی و حتی بی معنی مانند حروف اختصار

  تکمیـل مدارک کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز (مالک حقیقی)

اصل کارت ملی و شناسنامه (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)

اصل مدرك تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) (به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و … )

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

داشتن شماره شبا بانکی و دارای دسته چک صیاد به نام شخص

اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ارائه یکی از مدارك ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب- اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام

مفاصا حساب مالیاتی

مدارک مورد نیاز (مالک حقوقی)

اصل کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)

اصل مدرك تحصیلی معتبر مدیرعامل (حداقل دیپلم متوسطه)
(به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و … )

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

داشتن شماره شبا بانکی و دارای دسته چک صیاد به نام شرکت

اسکن و بارگذاري عکس مدیرعامل ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

آگهی تأسیس شرکت و روزنامه رسمی آن

آگهی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه رسمی آن

ارائه یکی از مدارك ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام

مفاصا حساب مالیاتی شرکت

ارائه دفاتر کل مفاصا حساب مالیاتی

تذکر 1 :

کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 :

حضور متقاضی در کلاس‌های آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی است.

تذکر 1 :

کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 :

حضور مدیرعامل در کلاس‌های آموزشی بر اساس نوع مدرك تحصیلی الزامی است.

مدارک مورد نیاز (مالک حقیقی)

اصل کارت ملی و شناسنامه (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)

اصل مدرك تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) (به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و … )

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

داشتن شماره شبا بانکی و دارای دسته چک صیاد به نام شخص

اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ارائه یکی از مدارك ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب- اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام

مفاصا حساب مالیاتی

تذکر 1 :

کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 :

حضور متقاضی در کلاس‌های آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی است.

مدارک مورد نیاز (مالک حقوقی)

اصل کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)

اصل مدرك تحصیلی معتبر مدیرعامل (حداقل دیپلم متوسطه)
(به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و … )

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

داشتن شماره شبا بانکی و دارای دسته چک صیاد به نام شرکت

اسکن و بارگذاري عکس مدیرعامل ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

آگهی تأسیس شرکت و روزنامه رسمی آن

آگهی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه رسمی آن

ارائه یکی از مدارك ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ب- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام

مفاصا حساب مالیاتی شرکت

ارائه دفاتر کل مفاصا حساب مالیاتی

تذکر 1 :

کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 :

حضور متقاضی در کلاس‌های آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی است.