ثبت شرکت

یک شرکت در دنیای واقعی ثبت کنید و یک دفتر کار مجازی از ما هدیه بگیرید.

تا حضورتان در عصر تکنولوژی و رسانه های نوین دیجیتال در دنیای مجازی نیز پر رنگ باشد


ثبت شرکت واقعی
آدرس پستی شرکت شما

ثبت شرکت مجازی
com.نام شرکت شما.www

انواع رایج شرکت

شرکت با مسئولیت محدود

ساده ترین و رایج ترین ذات شرکت میباشد که از لحاظ قانونی اعتبارات لازم را برای انجام معاملات تجاری دارد. این شرکت حداقل با دو نفر اعضای اصلی قابل ثبت خواهد بود .

سرمایه اولیه تعیین شده جهت ثبت نیاز به بلوکه شدن در بانک ندارد و صرفا میزان اعتبار و تعهدات شرکت را تعیین می نماید . حداقل سرمایه ثبتی نباید از میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد .

اسم شرکت حتما باید کاملا فارسی و انتخابی از لغتنامه دهخدا و متشکل از حداقل ۳ سیلاب خاص باشد .

بر طبق مصوبات به روز شده قوه قضاییه برای شرکتهای با مسوولیت محدود پس از طی شدن مراحل ثبت شرکت و اخذ آگهی ثبت ، از آدرس ذکر شده در اطلاعات شرکت ،توسط بازرس اداره بیمه بازدید به عمل آمده و پس از طی شدن مراحل اخذ کد اقتصادی اوراق ثبتی شرکت (اساسنامه و… ) به دست کارفرما خواهد رسید

مدارک مورد نیاز ( شرکت با مسئولیت محدود )

 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا هیات مدیره و سهامداران
  • درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 • تکمیل فرم اطلاعات که در آن اطلاعات مربوط به آدرس شرکت ، میزان سهام و سمت اعضا و موضوع شرکت و… مشخص شده است.
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

مدارک مورد نیاز ( شرکت سهامی خاص )

 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا هیات مدیره و سهامداران
  • درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 • تکمیل فرم اطلاعات که در آن اطلاعات مربوط به آدرس شرکت ، میزان سهام و سمت اعضا و موضوع شرکت و… مشخص شده است.
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

شرکت سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص از لحاظ عرفی از میزان اعتبار و اعتماد بالاتری در نزد ارگانها و سازمانه

بر طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت ، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست .

سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی قابلیت نقل و انتقال دارد (مواد 24، 39و 41 ل.ا.ق.ت) . لذا تشریفات نقل و انتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد .

ازلحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته تقسیم می شود سهام بانام و سهام بی نام . انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد

شرکت سهامی خاص ازحداقل سه نفر اعضای اصلی و دو نفر بازرس تشکیل شده است .

حداقل سرمایه ثبتی نباید از میزان 1,000,000 ریال کمتر باشد .که از سرمایه انتخاب شده میزان 35% باید در مدت ثبت و گرفتن آگهی تاسیس و روزنامه رسمی نزد بانک بلوکه بماند.

اسم شرکت حتما باید کاملا فارسی و انتخابی از لغتنامه دهخدا و متشکل از حداقل 3 سیلاب خاص باشد .

به طور معمول اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی خاص هر دوسال یکبار و بازرسین هرسال باید در مجمع عمومی تمدید میگردند.

موسسات غیر تجاری

این موسسات انتخاب افرادی جهت شروع کسب و کار خواهد بود که عمدتا فعالیت آنها بر پایه ارائه خدمات بوده و فعالیت تجاری ندارند . به طور مثال موسسات حقوقی ، موسسات مالی و حسابداری ، موسسات آموزشی ،موسسات نظافتی و یا پرستاری و…

تعداد اعضای اصلی موسس از 2 نفر نباید کمتر باشد .

اسم موسسه حتما باید کاملا فارسی و انتخابی از لغتنامه دهخدا و متشکل از حداقل 3 سیلاب خاص باشد .

حداقل سرمایه انتخابی مبلغ 1,000,000 ریال میباشد.

مدارک مورد نیاز ( موسسات غیر تجاری )

 • کارت ملی و شناسنامه همه اعضا هیات مدیره و سهامداران
  • درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.مشخص شده است.
 • تکمیل فرم اطلاعات که در آن اطلاعات مربوط به آدرس موسسه ، میزان سهام و سمت اعضا و موضوع موسسه و… مشخص شده است

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محــــدود

در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت ناظردرصورتی خواهند بود .که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد.

در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد ودر شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

در حال حاضر بر طبق آخرین مصوبات قوه قضاییه در شرکت های با مسوولیت محدود پس از طی شدن مراحل ثبت شرکت ، از آدرس ذکر شده در اطلاعات شرکت ،توسط بازرس اداره بیمه بازدید به عمل آمده و پس از طی شدن مراحل اخذ کد اقتصادی آگهی ثبت شرکت به دست کارفرما خواهد رسید. اما در شرکتهای سهامی خاص پس از انجام امور بلوکه شدن سرمایه تعهدی و ارسال مدارک برای اداره ثبت شرکتهای شهر مربوطه آگهی ثبت صادر شده و در اختیار کارفرما قرار می گیرد .

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

الف

دارای ریشه فارسی باشد.

ب

لاتین نباشد

ج

با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.

د

تکراری نباشد.

ه

دارای اسم خاص باشد.

الف

از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

و

از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود

ه

از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .

ط

عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.

ی

عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ……