استعلام برند بسیار مهم و کاربردی می باشد.

در ابتدا بهتر است مفهوم برند را بررسی کنیم .

اگر برای تجارت خود نام تجاری دارید، باید آن را در حوزه قضایی ثبت کنید.

عدم ثبت علامت شما، می تواند آن را در معرض تصرف شرکتهایی که تنها منافع آنها بهره برداری از شما است ، قرار دهد.

برندهای تجاری دارای اعتبار سرزمینی هستند.

برند تجاری ثبت شده فقط در کشوری که در آن ثبت شده اند از حمایت می شوند.

ثبت علامت تجاری شما در یک کشور مانع از ثبت همان نام در کشورهای دیگر یا سرزمین ها نمی شود.

برای دارندگان مارک هایی که در سطح بین المللی تجارت می کنند، بسیار مهم است که علائم تجاری خود را در همه کشورها و سرزمین هایی ثبت کنند که به نظر آنها برای تجارت آنها مهم است.

محافظت از برند به یک کسب و کار کمک می کند تا اطمینان حاصل کند که هیچ فرد دیگری در تولید کالای مشابه از شهرت برند او استفاده نمی کند .

برای اطمینان از اینکه برند پیشنهادی برای استفاده در دسترس است، بسیار مهم است که از آن استعلام بگیرید.

استعلام برند در مورد علامت تجاری نشان خواهد داد که آیا علائم مشابه دیگری از قبل وجوددارد یا خیر.